FSR – Danske revisorer

Vi bruger kvalitetsstyringssystemet CaseWare som vi ligeledes bruger til generering af årsrapport og indberetning i XBRl til Erhvervsstyrelsen.

Har vi overvejelser omkring regnskabs og/eller revisionsmæssige spørgsmål søger vi rådgivning hos specialisterne hos FSR.

FSR - Danske revisorer
Revitax

Revitax

Vi samarbejder med Revitax omkring omstruktureringer, generationsskifte og eller andre skattefrie transaktioner.

Vi udarbejder et oplæg som sendes til Revitax for kvalitetskontrol samt for kontrol af, at vi overholder gældende skattelove og afgørelser inden for skatteområdet.

MGI Worldwide

Har vores kunder brug for assistance udenfor landets grænse, har vi kollegaer i 76 lande og repræsenteret i 260 byer rundt om i verden.

Vi deltager årligt i flere af MGI Worldwide´s møder for at vedligeholde vores netværk.